Close

Podmienky prenájmu

Zhrnuli sme pre Vás najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť predtým ako si od nás prenajmete vozidlo. Radi odpovieme aj na vaše ďalšie otázky, pýtajte sa, sme vám k dispozícii (Kontakty). Kompletné podmienky sú uvedené v našich VOP (Všeobecných obchodných podmienkach), ktoré Vám zašleme na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • Súkromná osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz
 • Fyzická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, kópia živnostenského listu
 • Právnicka osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z OR
 • Minimálny vek vodiča: 18 rokov

Cesta do zahraničia:

 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie
 • Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR

Informácie o prenájme:

 • Cena prenájmu je splatná vopred.
 • V cene prenájmu: diaľničná známka pre SR, komplexné poistenie vozidla.
 • 1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia doby nájmu o viac ako 60 min. sa účtuje k cene prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
 • Pri prenájme vozidla je potrebné vopred zložiť kauciu. Každé vozidlo má stanovenú inú hodnotu kaucie. Na výške kaucie sa dá vo výnimočných prípadoch dohodnúť.
 • Pri poistnej udalosti je nájomca zaviazaný uhradiť spoluúčasť za škodovú udalosť a manipulačný poplatok určený na náklady spojené s riešením poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je pri každom vozidle iná a je uvedená v odovzdávacom protokole.
 • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
 • Poplatok za neprimerané znečistené vozidlo je: 20€ interiér, 20€ exteriér.
 • Poplatok za stratu kľúčov od vozidla: Peugeot Boxer (400 €), Mercedes V (700€), Audi A8 (700€), BMW 740d (700€), Mercedes S 350 (700€).
 • Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
 • Zakázané fajčiť, jesť a piť sladené nápoje (výnimkou je čistá voda alebo minerálka) v prípade nedodržania poplatok 50€ – platí pre Mercedes S580. V ostatných VIP autách je zakázané čistiť interiér ( výnimkou je vysávanie ) a fajčenie ( v prípade nedodržania poplatok 50€ ).
 • Exteriér možné umyť len na ručných umyvárkach (zakázane ísť do automatických umyváriek)
 • V prípade viacerých upozornení na prekračovanie rýchlosti o viac ako 20km/h zadržaná kaucia v plnej výške

Ochrana osobných údajov:

 • Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.