Close

Podmienky prenájmu

Potrebné doklady:

 • Súkromná osoba : občiansky preukaz, vodičský preukaz
 • Fyzická osoba : občiansky preukaz, vodičský preukaz, kópia živnostenského listu
 • Právnicka osoba : občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z OR
 • Minimálny vek vodiča : 18 rokov

V cene prenájmu:

 • Diaľničná známka pre SR
 • Asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • Komplexné poistenie

Dĺžka prenájmu:

 • 1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla
 • V prípade prekročenia doby nájmu o viac ako 60 min. sa účtuje k cene prenájmu ďalší deň na základe cenníka

Cesta do zahraničia:

 • S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie
 • Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR
 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve

Ďalšie informácie:

 • Cena prenájmu je splatná vopred
 • Pri prenájme je potrebné vopred zložiť kauciu (každé vozidlo má stanovenú inú hodnotu kaucie; na výške kaucie sa dá dohodnúť)
 • Pri poistnej udalosti je nájomca zaviazaný uhradiť spoluúčasť za škodovú udalosť (výška spoluúčasti je uvedená v odovzdávacom protokole) a manipulačný poplatok určený na náklady spojené s riešením poistnej udalosti
 • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu
 • Poplatok za neprimerané znečistené vozidlo je 20€
 • Poplatok za stratu kľúčov od vozidla: Peugeot Boxer (400 €), Mercedes V (700€), Audi A8 (700€), BMW 740d (700€)
 • Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€

Ochrana osobných údajov:

 • Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.